HOẠT ĐỘNG

Hội nghị tập huấn KỸ NĂNG KINH DOANH HIỆU QUẢ TRÊN CÁC NỀN TẢNG SỐ dành cho SME và hộ kinh doanh ở huyện Yên Thành, Nghệ An.

15/09/2023

Sau Hội nghị tập huấn "Sinh viên với thương mại điện tử trong kỷ nguyên số", ngày 15/9/2023, Hội nghị tiếp tục diễn ra tại huyện Yên Thành, Nghệ An với khách mời tham gia là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh, hợp tác xã…Tại đây, VNNIC và NĐK Nhân Hòa đã đưa ra giải pháp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Hộ Kinh doanh, hợp tác xã ngành nghề có sản phẩm OCOP xây dựng định danh Thương hiệu số với giải pháp website với tên miền BIZ.VN.